Essen

es-togheter

 

 

 

 

 

 

Botanische naam: Fraxinus excelsior L.
Groei van de boom: De Es komt voor in verschillende delen van de wereld. Er zijn Europese essen, Amerikaans essen en Japans essen.  Al deze essensoorten komen ook voor in Nederland. De groei van de es is sterk afhankelijk van de groeiplaats en de bodemgesteldheid. De es kan 20-30 meter hoog worden.
Kenmerken: De Es is een sterke taaie houtsoort, die we iedere dag in de hand hebben. De stelen van de bijlen en hamers worden namelijk van deze houtsoort gemaakt.
Gebruik houtsoort
:
Essen wordt voornamelijk gebruikt als brandhout. De wat oudere essen zijn echter wel geschikt voor bepaalde houtbewerkingen.