Iepen

iepen-toghether

 

 

 

 

 

 

 

Botanische naam: Ulmus x hollandica
Groei van de boom: Iepenbomen komen voor in Europa, Noord-Amerika en Japan. Alleen de Europese Iepen komen in Nederland voor. De boom kan 35-40 meter hoog worden en een dikte bedragen van 0,9-2,5 meter.
Kenmerken: Vroeger was het gebruikelijk iepenstammen langdurig(enkele jaren) onder water te bewaren. Dit wordt wateren genoemd. Dit wordt gedaan zodat de kleur van het spinthout dezelfde kleur wordt als het kernhout. Ook kan het wateren de kwaliteit van het hout verbeteren.
Gebruik houtsoort:
Deze houtsoort laten wij ook vaak wateren. Wij doen dit omdat het de kwaliteit van het hout ten goede komt. Het spinthout van gewaterd iepen is minder aantrekkelijk voor ongedierte en insecten en dit komt de kwaliteit van het hout ten goede.